Hoppa till sidans innehåll

Historik


Åhus Roddklubb under nittonhundratalet

 

Den från Hammarby Roddklubb inflyttade destillatören Sven Damgren börjar den 12 mars 1934 söka efter en lämplig båt som kan bilda stommen i en blivande roddklubb i Åhus. Sven är vid tillfället medlem i Idrottsföreningen Kamraterna i Åhus. Efter tips från Malmö Roddklubb får han den 14 maj napp, med ett erbjudande från Trollhättans Roddsällskap om en inriggad fyra och ett ställ åror för 150 kr.


Den 18 maj 1934 bildas Åhus Roddklubb genom att ett tjugotal unga herrar samlas på Conditori Högvakten i Åhus och ansöker om inträde i den samma dag bildade klubben. Som klubbens förste ordförande väljs Sven Damgren. Bland herrarna som var med från början märks Styrman Johan Thorsell, Musikdirektör Fredrik Blennow, Magasinsarbetare Gunnar Bergqvist, Handlare Carl Sjöholm och Guldsmed Severin Holmgren.

Dagen efter beställer ÅRK båten från TRS att skeppas via Göta älv till Göteborg, och där omlastas till Sveabolagets ångare Norrland som varje tisdag går från Göteborg till Åhus.

I juni samma år ansöker Åhus Roddklubb, via sekreteraren Thorsell, om medlemskap i Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningars Riksförbund.Efter en del strul med stadgar vinner ÅRK inträde den 12 mars 1935. Samtidigt erhålls medlemskap i Svenska Roddförbundet.

Båtarna

Den första båten är Svea, en inriggad fyra, som köpts från Trollhättans Roddsällskap för 150:- Båt nummer två är en nybeställd inriggad fyra från Th. Hendriksens Baadebyggeri i Hellerup. Denna båt levereras till Malmö den 1 maj 1935. Båten döps till Helge.

Ännu en båt av samma klass beställs i juni 1936 från Karl Poulsen Baadevaerft i Lögstör. Båten med nummer 277 levereras i oktober samma år. Det dröjer till 1943 innan den får namnet Delfin. Till dess benämns den ”Nye” i roddliggaren.

Karl Poulsen får även förtroendet när nästa investering skall göras, trots att priset nu gått upp från 900 till 950 SKR. Båten, som så småningom får namnet Svirveln, vägs i Lögstör den 27 juni 1938 och vikten var 108,5 kg. Båtens nummer är 316. Eftersom båten är 5 kg tyngre än Delfin är det med Delfin de stora segrarna tas.

Svea och Helge är sedan länge upphuggna, men både Delfin och Svirveln finns kvar i klubbens ägo och vårdas ömt. De är inga museiföremål utan de används aktivt av glada motionärer.

Det dröjer sedan in på 50-talet innan de första utriggarna anskaffas. Det blir Gladan och Falken, men från var och för hur mycket är höljt i dunkel. Efter nystarten på sjuttiotalet har ett flertal nya roddbåtar anskaffats, främst i klasserna singel sculler och dubbel sculler

Huset

Från början huserar klubben på holmen mellan Åhus Köping och Espet (uppströms Gamla bron). För en kostnad av 10 kr per år till hamnen får man disponera ett gammalt skjul och där bygger man även ett tak över båtarna. Till holmen tar man sig via en enkel spång. Klubben vill bli mer permanent och ansöker hos Drätselkammaren i Kristianstad att få arrendera platsen på holmen i 25 år. Drätselkammaren ger tillstånd till arrende, men bara ett år i taget.

I oktober 1937 anhåller Sven Damgren hos Köpingenämnden om att få köpa den tomt där vi nu finns, Stadsäga nr: 16 A. Detta beviljas och tomten säljs till ett pris av 850:- Senare sänks detta pris med 50:- eftersom Hartvig Påhlsson som innehar arrendet , begär en avträdesgäld på denna summa.

Den 17 mars 1938 tilldelas klubben 7 000:- ur de sk tipsmedlen för att kunna bygga ett båthus. Kungl. Maj:t beslutar om detta i konselj. Summan räcker endast till att finansiera hälften av det planerade huset, och i december erbjuder Sv Handelsbanken klubben ett lån på resterande 7 000 kr. Kravet från banken är att hela styrelsen ställer personlig borgen tills byggnaden är helt färdig. Styrelsen accepterar. I maj 1939 skrivs kontrakt med olika entreprenörer för byggandet av huset och vid byggnadsnämndens slutsyn den 5 april 1940 stannar prislappen på 14 091:- för ett komplett båthus.

Huset ser idag i stort ut som det gjorde vid byggnationen. En balkong mot ån har tillkommit, finansierad av Lions Club i Åhus, liksom bryggan, även den en gåva från Lions.

Tävlingsverksamheten

Åhus Roddklubb tävlar första gången den 30 juni 1935. Det var i Höganäs i klassen inriggad fyra för nybörjare och placeringen blev 4:a. Debuttanterna var Axel Olsson, Carl Sjöholm, E. Bengtsson och Gunnar Bergqvist. Sven Damgren styrde. Under hösten avhålls det första klubbmästerskapet och i segrande båt sitter bl.a. den nu legendariske bagaren Rudolf Ohlsson.

1939 är ett märkesår för klubben genom segrar i både Distriktsmästerskap och Svenska mästerskap! Båda i klassen Inriggad fyra med styrman, lättvikt. Roddarna som svarade för bedrifterna är Ragnar Öhman, bröderna Gösta och Oscar Olander samt Stig Johansson. Styrmän var Gösta Dahlbom och Sven Damgren.

Under 40-talet är klubben mycket aktiv på tävlingsbanorna och tar hem ytterligare fyra svenska mästerskap i klassen inriggad fyra, lättvikt.

1952 vinner Åhus Roddklubb ett JSM i inriggad fyra, men sedan lyser resultaten med sin frånvaro och verksamheten tynar sakta bort.

Tävlingsverksamheten återuppstår under senare hälften av 70-talet med bl a en seger på Hjelmsjön 1976 i utriggad fyra med styrman i en internationell regatta. Det är genom eldsjälen och den idogt arbetande klubbtränaren, Gunnar Håkanson, denna framgång nås. I båten satt Mats Hartwig, Mikael Persson, Jörgen Stark och Bengt Swärd. Styrman var Thomas Svärd, kusin till Bengt.

1980-talet är en lysande period i klubbens historia, med åtskilliga segrar av både pojkar och flickor. Flera mästerskapstitlar vid USM erövras och bland de mest framgångsrika roddarna kan nämnas Anna Wemby och Klas Nilsson.


80-talet var det årtionde då Svenska Roddförbundets tävlingskommitté fick upp ögonen för Åhusroddarna ordentligt. 1984 var Henrik Nilsson, Erik Rosdahl, Klas Nilsson, Stefan Ekvall och Magnus Wemby i Oslo och rodde vid Nordiska Mästerskapen för juniorer.

Rickard Håkanson och Marcus Henningsson avslutade 80-talet med seger i dubbelsculler 1989 vid USM i Farsta. Sedan dröjde det ända till 1998, då Hanna Hansson inledde en svit av segrar i JSM.

Det mörka sextiotalet

Som nämnts tidigare tynade verksamheten bort i slutet av 50-talet. För att rädda klubbens fortlevnad och dess inventarier vänder man sig till Åhus Scoutkår. Efter förhandlingar beslutar den 13 mars 1961 styrelserna för Åhus Scoutkår och Åhus Roddklubb om ett samgående.  Den nya föreningens namn skall vara Åhus Scoutkår (innefattande Åhus Roddklubb). Föreningen skall i fortsättningen vara ansluten till Riksidrottsförbundet, Svenska Roddförbundet, Skånes Roddförbund och Svenska Scoutförbundet. Rodden skall skötas av ett utskott av minst tre personer som sorterar under styrelsen. Undertecknare av beslutet är från ÅRK:s sida bl.a. Sven Damgren, Ragnar Öhman, Bengt Nilsson och Erik Jönsson. Från Scouternas sida är det bl.a. Arne Hall och Nils-Åke Nilsson.

Samarbetet med scouterna upphör 1967 och Ragnar Öhman tar över ansvaret för räkenskaperna. Under ett par års tid betalar han ur egen kassa årsavgifter till Svenska Roddförbundet och Skånes Roddförbund, detta för att inte klubben skall uteslutas.

1969 görs ett försök ett försök att återstarta klubben. Bengt Nilsson väljs till ordförande och Gunnar Håkanson till sekreterare. Av allt att döma misslyckas försöket, men en rörelse är satt igång som inte går att stoppa. En från Höganäs inflyttad roddare, Lennart Nordblad, hör talas om att det finns en vilande roddklubb i Åhus. Med hjälp av entusiastiska kolleger från P6 kommer rodden igång, och en 17 år lång era med Lennart som ordförande startar.

Att klubben överlevde 60-talet beror på två saker: samarbetet med Åhus Scoutkår och en engagerad Ragnar Öhman. För sina insatser blev så småningom Ragnar hedersmedlem i klubben.

Åhus Roddklubb som tävlingsarrangör

Under slutet av 30-talet inleds ett utbyte med Kristianstads Roddklubb med tävlingar i hamnen. Hur länge detta höll på är oklart, men 1944 arrangeras Åhusregattan med anledning av klubbens 10-årsjubileum. Deltagande klubbar är Christianstads Roddklubb, Helsingborgs Roddklubb samt arrangörsklubben. Genom besättningen i glansgrenen Inr 4+, lv (Inriggad fyra med styrman, lättvikt) tas den första inteckningen i ”Jubileumspokalen 1934-44”.

1978 arrangerar Åhus Roddklubb på nytt en regatta i hamnen. Denna har årligen återkommit sedan dess, och är nu en av Sveriges största ungdomsregattor.

Regionala och centrala engagemang

Åhus Roddklubbs ledare har hela tiden haft stort engagemang i att utveckla rodden även utanför klubben. Den förre sekreteraren F. Thorsell arbetade hårt med att få in Kristianstads Roddklubb i Svenska Roddförbundet och lyckades. Han hjälpte, på förfrågan av SR, även till med att få igång en roddklubb i Karlskrona.

Lennart Nordblad fortsatte långt efter att han lämnat roddklubbens styrelse, sitt engagemang i Skånes Roddförbund och på Hjelmsjön.

Lennarts efterträdare som ordförande, Bertil Håkanson, var under 90-talet i perioder även ordförande för Skånes Roddförbund och för Svenska Roddförbundets Utbildningskommitté. Efter ett par års uppehåll från roddsporten är han tillbaka som ordförande för Skånes Roddförbund.

Gunnar Håkanson var under fyra år ordförande för SR Ungdomskommitté. Rickard Håkanson kombinerade under andra halvan av 90-talet styrelseuppdrag i klubben med ordförandeskap i Skånes Roddförbund och arbete i Svenska Roddförbundets styrelse.

Uppdaterad: 03 SEP 2008 16:42 Skribent: Bertil Håkanson

Sponsorer


 Roddbrygga

Färghuset Logo

Postadress:
Åhus RK - Rodd
Sjögatan 33
29631 Åhus

Besöksadress:
Sjögatan 33
29631 Åhus

Kontakt:
Tel: 0761394436
E-post: This is a mailto link

Se all info